URI

Namibia är en fattigt, afrikanskt land som består halvöken och baserar sin ekonomi på sektorer som fiske, gruvdrift eller jordbruk. Ewert Smoth började 1990 fundera på ett enkelt, pålitligt och billigt fordon för dessa förhållanden. Det skulle klara av att transportera både människor och varor genom Kalahariöknen.

Idéerna tog form 1995 när ett koncept som kallades för URI konstruerades. URI betyder "hoppa" på namibiska. Det innebar att förre presidenten David Kaunda etablerade en tillverkningsindustri i den lilla staden Witvlei, som tidigare varit helt beroende av jordbruk. 2001 tillverkade fabriken 12 bilar per månad.

Vid konstruktionen av serieversionen valde man att använda så mycket delar som möjligt från Toyota, eftersom reserverdelar för Toyota kan hittas på de flesta ställen i Toyota. URI har en enkel och robust design, som kan tillverkas för en låg kostnad. Den används idag inom byggverksamhet, gruvdrift, jordbruk, turism, rekreation, säkerhet, övervakning, djurhållning och jakt.

källa: autopasion18.com