Alfred Pritchard Sloan, Jr. föddes 1875 i New Haven, Connecticut. Sloan studerade till ingenjör och lärde sig allt om den nya elektriciteten. 1895 tog han sin examen från Massachusetts Institute of Technology.

Sloan blev ägare till och styrde Hyatt Roller Bearing, ett företag som tillverkade kullager och hjullager. Oldsmobile var Hyatt's första kund inom bilindustrin, som snart blev många fler. 1916 bildade Hyatt tillsammans med andra företag United Motors Company, som snart köptes upp av General Motors Corporation.

Sloan blev först vice-president i GM, 1923 blev han president (VD), och 1937 slutligen styrelseordförande. Sloan blev känd för att mäta verksamheten med finansiella mått som Return on Investment. Dessa mått introducerades av Donaldson Brown, skyddsling till vice-president John J. Raskob, ditsatt av Pierre S. du Pont, VD på du Pont Corp som var storägare av GM.

Sloan införde årliga ändringar av utseendet på modellerna, vilket ledde till konceptet "planerat åldrande" (planned obsolescence). Han etablerade också en prisstege, kallad "framgångsstegen" (the ladder of success), för koncernens olika märken Chevolet, Pontiac, Buick och Cadillac, som innebar att märkena inte konkurrerade med varandra utan istället innebar att en köpare kunde förbli kund till GM fastän dennes köpkraft och preferenser förändrades.

Dessa koncept, tillsammans med Ford's motstånd att förändras, ledde till att GM blev marknadsledare i början på 1930-talet, en position som GM behöll i över 70 år. Under Sloan's ledning blev General Motors världens största företag.

Sloan hade även en filantropisk sida. 1931 sponsrade han världens första universitetsbaserade ledarutbildning på MIT, the Sloan Fellows. 1934 grundade han den ideella organisationen Alfred P. Sloan Foundation, som gjorde filantropiska donationer. 1952 lade en donation grunden till MIT School of Industrial Management, senare omdöpt till Alfred P. Sloan School of Management, en av världens bästa affärsskolor.

Sloan pensionerade sig från GM 1956, men han behöll ett kontor i Rockefeller Center, numera GE Building. Då hade han i princip skrivit klart sina memoarer, My Years with General Motors, men GM's advokater ansåg att den kunde orsaka ett anti-trust åtal mot GM och såg till att publiceringen skjöts upp nästan ett decennium, till 1964, två år innan Sloan dog.

Idag anses hans memoarer fortfarande vara en utmärkt text för moderna ledarskolor, även om ledarskapsteorierna i övrigt har utvecklats snabbt. Sloan anses idag ha varit en mycket rationell och framgångsrik ledare, så pass att en del anser att han var kall och plutokratisk. Han själv ansåg dock att han var mer filantropisk och lite bättre än andra, vilket också medförde att han kände sig tvingad att vara mer generös än andra.

Sloan förknippas även med mörkare sidor. Innan andra världskriget rustade Tyskland kraftigt, och GM, som moderbolag till Opel, bidrog utan samvete och tjänade gott om pengar på denna militära rustning. GM förknippas fortfarande med denna affär, och det gör att bilden av Sloan är komplex, uppskattad för sina framgångar, värdesatt för sin filantropi, och avskydd för sina affärer med nazisterna.

källa: en.wikipedia