Nikolaus August Otto skapade den första fungerande fyrtaktsmotorn. Det fanns redan andra typer av förbränningsmotorer, tex Étienne Lenoir's motor, men dessa använde inte fyra takter. Idén med fyra separata takter kom dock Alphonse Beau de Rochas på 1861, men det var Otto som motorn fick att fungera i praktiken.

Han började experimentera med gasmotorer tillsammans med två vänner 1864, då de bildade företaget N A Otto & Cie. Företaget finns fortfarande, nu under namnet Deutz AG. Tillsammans med Eugen Langen tillverkade Otto från maj 1867 en motor med en verkningsgrad på 11 %, vilket var ett steg framåt i motorutvecklingen. Motorn såldes i omkring 5 000 exemplar.

Fem år senare kom Gottlieb Daimler och Wilhelm Maybach till företaget, och tillsammans med dessa utvecklade Otto den bensindrivna fyrtaktsmotorn, även kallad Ottomotor, som de tog patent på 1876. Idén till motorn hade framlagts av fransmannen Alphonse Beau de Rochas i ett patent 1862 och när det patentet återupptäcktes 1884 ledde detta till att Ottos patent blev ogiltigförklarat i Tyskland.

Senare forskning visar att de italienska uppfinnarna Eugenio Barsanti och Felice Matteucci patenterade den första funktionella motorn med intern förbränning redan 1854 i London (patent 1072). Ottomotorn uppvisar klara likheter med italienarnas motor. Oberoende av de övriga fick Carl Benz 1879 patent på en egen fyrtaktsmotor som han satte i en trehjulig bil som han också fick patent på.

I vilket fall som helst var Otto drivande inom utvecklingen av fyrtaktsmotorn, och idag kallas ofta dessa för just Ottomotorer.

källa: wikipedia